Sluiten

Belijdenisboek hfst 16

De sleutels van het hemelrijk

Dag 1 :
Psalm 139:1-8; 139:23-24
  NBV BGT

God weet alles. Hij weet zelfs wat er in het diepst van jouw hart leeft. Moet je bang zijn voor deze alleswetende God? Hoe kun je, ook als je gezondigd hebt, open en eerlijk met God omgaan? Wat zou je dan aan Hem willen vragen in je gebed?

Dag 2 :
Lucas 15:1-10
  NBV

Deze gelijkenis van Jezus laat zien, hoe graag Hij zondaren wil redden. Waarom zou er in de hemel zoveel blijdschap zijn over een zondaar die zich bekeert? Wat leer je uit deze gelijkenis over Gods liefde voor jou?

Dag 3 :
2 Korintiërs 5:19-21
  NBV

God heeft Paulus aangesteld om het evangelie te verkondigen. Wat is volgens deze verzen de hoofdboodschap die Paulus mag verkondigen? Dezelfde boodschap klinkt elke zondag in de verkondiging. Wat doe jij met de verkondiging die je hoort?

Dag 4 :
Matteüs 18:15-20
  NBV

In de gemeente heb je de opdracht elkaar te waarschuwen. Als iemand in zonde leeft, spreek je hem of haar daarop aan. Heb je dat wel eens gedaan? Waarom zou je het wel of niet doen? Zou je zelf aangesproken willen worden?

Dag 5 :
Openbaring 21:22-27
  NBV

In het nieuwe Jeruzalem komt niets binnen wat verwerpelijk of gruwelijk is. In de eeuwige stad van God mag de zonde niet wonen. Hoe kun jij die stad binnengaan? Hoe weet je of de deur voor jou open gaat?

Oefenen: Zelfonderzoek
In tekstboek 3, les 11.5 staat meer over zelfonderzoek. Klik op de link en lees de tekst. Voer het uit, alleen of in tweetallen. Neem er de tijd voor en sluit af met het zingen van een lied.

Voorbeelden: Twee sleutels
Hieronder lees je een aantal beelden die passen bij de twee sleutels. Of niet? Wat zeggen ze? Bespreek de beelden met elkaar en bedenk zelf meer voorbeelden.
Een kring – twee handen ineen – een portier – een uitnodigingskaart – een heraut – een routebeschrijving – een optocht.

Liturgie: Voorbereiding
De zondag voor de avondmaalsviering is er een voorbereidingsdienst in de kerk. Overleg met de dominee over de invulling daarvan. Kies een bijbelgedeelte en een lied daarvoor.

Creatief: Bijbelomslag
Ontwerp een bijbelomslag waarmee je laat zien dat de bijbel een sleutel is die het koninkrijk van God voor je opent.

Eigentijds: Nederlands Bijbelgenootschap
De bijbel is Gods woord en sleutel voor het koninkrijk van God. Het is daarom belangrijk dat de bijbel beschikbaar is in goede vertalingen. Bekijk de website van het Nederlands Bijbelgenootschap. Wat doet deze orgaisatie om de bijbel beschikbaar te maken voor zoveel mogelijk mensen?

Tip: Kijk ook bij de handige links achterin het Belijdenisboek naar sites rond de bijbel.

Doelen
Weten: Twee sleutels: verkondiging en tucht. Doel van beide: nodigen tot God, door de goede weg te wijzen en de foute weg te verhinderen. Motivatie van tucht is liefde. Iedereen leeft van genade. Hoe een kerkenraad handelt rond tucht.
Kunnen: Onderscheid maken tussen goede en foute keuzes. Anderen kunnen waarschuwen in liefde. Aanwijzingen van anderen voor jou ter harte nemen.
Motivatie: Ik ben blij dat God mij de weg naar leven wijst! Daarom ga ik die weg en help ik anderen die weg te gaan. Ik luister als anderen mij terechtwijzen, want we delen de liefde van Jezus.

Aandachtspunten:
– De gang van zaken rond tucht helder maken en bespreken welke rol jongeren hebben voor zichzelf (zelftucht) en naar vrienden / in de gemeente.
– Zelfbeproeving bespreken mhoo komende avondmaalsviering. Gebruik de tekst ‘zelfonderzoek’ bij de extraopdrachten op /GO. Laat jongeren de vijf punten in tweetallen of individueel doen.
– De bijbel is ook een sleutel! Lees een collage voor van een aantal nodigende teksten waarin de redding en liefde van God blijken en laat zo ervaren dat de sleutels zijn om te openen.

Leider:
Tucht is voor jongeren lang niet altijd een beladen onderwerp, ze hebben er vaak nog weinig van gehoord en zijn wel nieuwsgierig: leg eerlijk de gang van zaken uit. Zijn er wel (negatieve) ervaringen, geef dan ruimte om te vertellen en laat de groep zelf reageren.

Optie: Geef de groep een fictieve situatie en laat hen en als ‘kerkenraad’ bespreken wat er gebeuren moet, bijvoorbeeld: Al lange tijd spanningen in gezin, nu ruzie tussen zoon en vader, zoon heeft zijn vader rake klappen gegeven, is weggelopen en woont nu bij een vriend. Of: Meisje is voor de verleiding van veel moois in winkels bezweken, voor de 3e keer opgepakt wegens winkeldiefstal. Zorg dat duidelijk wordt dat: fout fout blijft, maar dat liefde helpt te zoeken naar goede wegen.