Sluiten

Belijdenisboek hfst 15

Het avondmaal

Dag 1 :
Exodus 12:1-13
  NBV

Het pesachmaal is de maaltijd waarbij de bevrijding uit Egypte wordt gevierd. Jezus stelde tijdens de pesachviering het avondmaal in als de nieuwe bevrijdingsmaaltijd. Wat voor overeenkomsten en verschillen zie je als je pesach en avondmaal met elkaar vergelijkt?

Dag 2 :
Johannes 6:53-58
  NBV

Jezus vertelt hier, dat zijn lichaam en bloed het ware voedsel en de ware drank zijn. Je moet Hem eten en drinken. Dat klinkt wat vreemd, maar dat is wel wat je bij het Avondmaal doet. Wat betekent het, dat je Jezus zelf mag eten en drinken?

Dag 3 :
1 Korintiërs 10:14-22
  NBV

Als je avondmaal viert, vier je dat je één bent met Christus. Als je één bent met Christus, kun je niet één zijn met wat lijnrecht tegen Christus ingaat. Waar waarschuwt Paulus de Korintiërs voor? Wat kun jij voor jezelf van deze waarschuwing leren?

Dag 4 :
1 Korintiërs 11:17-22
  NBV

In Korinte vierde men het avondmaal tijdens liefdesmaaltijden. Wat ging er mis bij die maaltijden? Waarom kon zo het avondmaal niet goed gevierd worden? Ben jij bereid om je broeders en zusters te aanvaarden en met hen feestmaal van Christus te vieren?

Dag 5 :
Openbaring 19:6-9
  NBV

Het avondmaal is een voorproefje van het grote feestmaal dat Jezus met jou wil vieren in zijn koninkrijk. Gelukkig ben je als je voor het bruiloftsmaal van het Lam bent uitgenodigd! Hoe kan het avondmaal jou helpen te groeien in verlangen naar dat grote feestmaal?

Creatief: Het avondmaal
Maak een poster met de afbeeldingen van brood en wijn en trefwoorden die aangeven wat de betekenis daarvan is. Je doelgroep zijn gasten in de kerk.
Variant: Maak een poster voor jonge kinderen in de kerk waarop wordt uitgelegd wat het avondmaal betekent.

Bijbel: Gelijkenis en avondmaal
Lees Matteüs 22: 1 – 14. Wat leert deze gelijkenis over het avondmaal?

Liedtekst: Emmaüs en avondmaal
Lees de tekst van het lied ‘De Heer is onze reisgenoot’ (Liedboek nr. 73) en vergelijk deze met de les.

Verkennen: Aangaan?
Als iemand in zonde leeft, mag hij niet aangaan aan het avondmaal. Waarom zou dat zijn?

Blijf je met vragen zitten? In les 16 komt dit onderwerp breder aan bod.

Doelen:
Weten: De betekenis van brood en wijn. Maaltijd voor onderweg, voorproef van maaltijd straks. Band tussen allen die het brood eten dankzij Jezus. Wat zelfbeproeving is.
Kunnen: Zelfbeproeving toepassen voor jezelf, overwegen of je belijdenis gaat doen en het avondmaal wilt meevieren.
Motivatie: Jezus gaf zijn leven voor mij. Ik mag dat aannemen, ook in de symbolen van brood en wijn, dat doe ik graag, want ik houd van Hem en ben diep dankbaar voor mijn nieuwe leven.

Aandachtspunten:
– Avondmaal moet je leren vieren, zie de dichtbij tekst. Brood en wijn zijn geen tovermiddel, ze krijgen betekenis door je gedachten te concentreren, een lied te zingen e.d. Vertel dat.
– Het samenbindende element van het avondmaal: wie eet is broer en zus van elkaar benadrukken. Geeft ook een taak: elkaar zien zitten en aandacht hebben. Hoe zien jongeren dat tov de gemeente?
– Avondmaal vieren en je dagelijks leven hebben een verband: welk? Maak dat concreet. Geldt niet alleen voorafgaand aan de viering, maar ook daarna. Welke uitstraling zou avondmaal moeten hebben?
– Sluit af met (delen van) Psalm 103.

Leider:
Bij deze les kun je terugwijzen naar les 7 en vooral les 8 voor het lijden en sterven van Jezus.

Deze jongeren gaan over een paar maand zelf avondmaal vieren. Vraag of ze er tegenop zien, of ze vragen hebben over de gang van zaken. Leg zo nodig praktische dingen uit.

Avondmaal vieren doe je in de gemeente, sommigen vieren het al lang. Je kunt een ouder gemeentelid die goed over zijn levenservaringen en geloof kan vertellen, uitnodigen langs te komen en te vertellen over zijn avondmaalbeleving.

Bij deze les kun je goed het avondmaalsformulier gebruiken.