Sluiten

Belijdenisboek hfst 14

De doop

Dag 1 :
Genesis 17:1-14
  NBV

God sluit zijn verbond met Abraham en zijn nakomelingen. Wat belooft God in dat verbond? En wat vraagt God aan Abraham? Wat belooft Hij jou in de doop? En wat verwacht God van jou als gedoopt kind van Hem?

Dag 2 :
Handelingen 2:37-42
  NBV

Petrus heeft een lange toespraak gehouden. Hij roept zijn hoorders op zich te bekeren tot Christus en zich te laten dopen. Wat ontvangen ze in de doop? Hoe zie je in deze verzen dat ook de kinderen er bij horen?

Dag 3 :
Marcus 10:13-16
  NBV

Jezus wil de kleine kinderen aanraken en zegenen. Waarom wordt Jezus zo boos op de leerlingen, als zij de kinderen bij Jezus vandaan willen houden? Als je gedoopt bent, ben jij ook naar Jezus gebracht. Wat zegt het jou, dat Jezus ook jou wilde ontvangen?

Dag 4 :
1 Korintiërs 6:9-20
  NBV

Paulus schrijft deze woorden aan de Korintiërs die zich bekeerd hebben tot Christus. Vóór hun bekering leefden ze zwaar in zonde. Maar ze hebben zich nu laten reinigen. Ze zijn gedoopt. Bij gedoopt zijn hoort dat je door de heilige Geest een nieuw leven gaat leiden.

Dag 5 :
Romeinen 6:1-14
  NBV

De doop verbindt je met de dood van Christus en ook met zijn opstanding. Je hoort helemaal bij Christus. Met Christus sterven jouw zonden aan het kruis. Met Christus sta je op in een nieuw leven. Welke aansporingen geeft Paulus je in dit gedeelte?

Reflectie: De doop in je leven
Als je gedoopt bent betekent dat ook iets voor je leven. Sommige dingen kun je als gedoopte niet doen. Welke? Waarom niet? Andere dingen horen juist wel bij een gedoopt kind van God. Bedenk daar minstens 5 voorbeelden bij.

Creatief + praktijk: Felicitatiekaart
Ontwerp een felicitatiekaart voor doopouders en verstuur die de eerstvolgende keer dat er een kindje gedoopt wordt.

Praktijk: Felicitatiebezoek
Ga op bezoek bij ouders die onlangs hun kindje lieten dopen om hen te feliciteren. Vraag hun waarom hun kindje gedoopt is en hoe ze het hebben ervaren. / Deze vragen kun je ook aan je eigen ouders stellen!

Liturgie: Gedoopt in de gemeente
In een (nieuwer) doopformulier staat een oproep aan de gemeente. Iedereen die de doop zag, moet het kindje en de ouders helpen op de weg van het geloof. Hoe zouden jullie als belijdeniscatechisanten de kinderen in de kerk kunnen helpen? Maak afspraken om het in praktijk te brengen.

Lied: Luisteren of meezingen
Zing mee of luister naar het lied ‘Doop’ van SELA. Welke regel spreekt je het meest aan?

Het lied vind je hier: http://www.youtube.com/watch?v=AxEWe7UJKho

Doorvertellen of rollenspel: Betekenis van de doop
Geregeld zijn in de gemeente gasten aanwezig bij een doopdienst. Schrijf een korte tekst waarin je vertelt wat de doop betekent.
Variant: doe deze opdracht in de vorm van een rollenspel. Twee van jullie zijn vrienden van doopouders, twee anderen zijn kerkleden die uitleggen wat er gebeurt.

Doelen:
Weten: De doop is teken van het verbond, van Gods liefde. Het bloed van Jezus wast zonden weg, dat laat de doop zien, de besnijdenis was een voorteken. Gods belofte geldt ook voor kinderen.
Kunnen: Elke dag leven in het geloof dat God je Vader is, dat Jezus je zonde wegwast en de Geest je geloof wil geven en leert leven als kind van God. De doop gebruiken: een garantie, dit is waar!
Motivatie: Ik kreeg Gods belofte. De doop bevestigt dat en stimuleert me om Hem te vertrouwen.

Aandachtspunten:
– Wie is (niet) gedoopt? Wat weet je van je doop? Concreet maken door in het gezin te vragen naar motivatie van de ouders en de dienst. Zo wordt de doop persoonlijk.
– Besteed ruim aandacht aan het verbond, de afspraak van God die al eeuwen doorgaat vanaf Abraham. Wat God afspreekt gebeurt ook! Zie je dat terug in de stamboom van je eigen familie?
– Sluit af met zingen van Ps. 105.
– De doop is een teken: Waarvan? Leg de noodzakelijke wasbeurt uit.
– Bespreek de lesplaat. Zag je de baby? Wat wil de tekenaar zeggen en wat bedoelt hij met ‘blijf denken aan je doop?’ Hoe doe je dat? Vergelijk met de lesplaat van les 3, pag. 20. Zorg dat jongeren de betekenis van de doop voor zichzelf helder hebben. De combi met de Drie Personen van les 3 helpt daarbij.

Leider
Zijn er groepsleden die nog niet gedoopt zijn? Bespreek expliciet hun situatie en leg uit hoe het straks gaat als zij gedoopt zullen worden.

Als kinderdoop een item is, gebruik dan de verdiepingstekst en de dichtbijtekst expliciet.