Sluiten

Belijdenisboek hfst 13

Woord en sacramenten

Dag 1 :
Rechters 6:36-40
  NBV

De sacramenten zijn tekenen om Gods belofte te bevestigen. God heeft wel vaker tekenen gegeven om zijn belofte te onderstrepen. Hier geeft Hij een teken aan Gideon. Is het kleingeloof, als je God om een teken vraagt?

Dag 2 :
Johannes 20:24-30
  NBV

Tomas kan niet geloven dat Jezus is opgestaan uit de dood. Hij wil een zichtbaar bewijs. Verlang jij wel eens naar een bewijs van God? Wat zegt Jezus tegen al die mensen die geen bewijs krijgen? Heb je echt een bewijs nodig of kun je ook geloven zonder te zien?

Dag 3 :
Hebreeën 6:9-20
  NBV

Je kunt de 2 sacramenten zien als een eed van God bij wat Hij in het evangelie belooft. God de Allerhoogste is absoluut betrouwbaar. Als Hij een eed zweert, moet het wel echt waar zijn! Wat betekent het dat jij de doop als eed van God aan jou hebt ontvangen?

Dag 4 :
Romeinen 10:14-21
  NBV

Paulus zegt dat het geloof ontstaat en groeit door te luisteren naar het Woord van God. God blijft je aanspreken met het evangelie van Christus. Je kunt je afsluiten voor dat Woord. Je kunt het ook gelovig ontvangen. Wat doe jij als God jou aanspreekt?

Dag 5 :
Psalm 119:129-136
  NBV

De dichter van dit psalmgedeelte verlangt naar Gods Woord. Hoe zie je dat verlangen in deze verzen? Hoe zit dat bij jou? Vind je het mooi om je te verdiepen in Gods Woord? Hoe zou je voor jezelf op een zinvolle manier met Gods Woord kunnen omgaan?

Reflectie: Avondmaal vieren
Aan het eind van het seizoen gaan jullie belijdenis doen. Daarna mag je het avondmaal meevieren. Wat verwacht je daarvan? Welke betekenis hebben brood en wijn voor jou?

Bijbel + reflectie: Wat betekent de tekst voor jou?
Lees 1 Johannes 2: 14. Klopt wat daar staat ook voor jou? Leg uit.

Bijbel en onderzoek: Het Woord
Lees Openbaring 19: 11 – 16. Bij ‘het woord van God’ denk je meestal aan de bijbel. Voor wie wordt het hier gebruikt? Wat betekent het dat ‘woord van God’ en deze persoon synoniem zijn?

Onderzoek: Voeding voor je geloof
Er zijn drie ‘voedingsmiddelen’ voor je geloof: Bijbel, Doop en Avondmaal. Maak een tabel op een papier of whiteboard. Schrijf deze drie elk bovenaan een kolom. Beantwoord dan voor ieder de volgende vragen. Doe het eerst alleen en vergelijk daarna de antwoorden.

  1. Wanneer gebruik je dit?
  2. Hoe vaak gebruik je het?
  3. Met wie?
  4. Welke betekenis heeft het voor je?
  5. Hoe kun je het nog beter gebruiken?

 

NB: Deze les gaat over groeien in geloof door woord en sacramenten. Doop en avondmaal worden apart besproken in les 14 en 15.
Doelen:
Weten: God voedt het geloof door woord en sacramenten. De laatste zijn teken en zegel.
Kunnen: De bijbel lezen en luisteren naar preken om te groeien. De betekenis van de sacramenten laten doordringen.
Motivatie: Ik houd van God en wil daarom horen wat Hij zegt en groeien in geloof.

Aandachtspunten:
– In de kerk bouwt de Geest door het woord. Wat krijg je mee van de preek? Maak een preekverslag voor de volgende keer of doe mee in een preekvoorbereidingsgroepje.
– Een teken is een plaatje en een zegen een garantiebewijs. Ontdek samen welke twee ‘plaatjes’ God geeft: wat laat Hij zien? En: Wat garandeert Hij? (verkennend, bredere bespreking in les 14, 15)
– Een kerkdienst is meer dan een preek. Zet de liturgische elementen op een rij: wat is de functie ervan?
– Persoonlijke groei: Pak je geschreven motivatie van les 1 en de doelen die je stelde. Wat is er veranderd? Ben je gegroeid? Waarin? Zijn er dingen die je zou willen oppakken? Hoe kunnen Woord en sacramenten daarin een rol spelen? Maak concrete nieuwe plannen voor de komende tijd.

Bidt God of Hij ieder van jullie wil geven wat nodig is om te groeien in liefde en overtuiging.

Leider:
Besteed aandacht aan de persoonlijke groei. Dit is het moment om jongeren die nog twijfelen uit te nodigen voor persoonlijke gesprekken met de vraag: Wat is er nodig om je te helpen kiezen?

Groei kan ook zijn dat je schijnbaar achteruit gaat. Doordat je je meer bezint op je leven ga je ook beter zien wat je anders wilt doen. Als dit aan de hand is, heb er dan oog voor en benoem dat groeien in inzicht ook groei is.

Maak van groeien geen doe-het-zelf. Geloof blijft een geschenk van God. Alleen door de middelen wil Hij ons mee inschakelen.