Sluiten

Belijdenisboek hfst 12

De kerk II

Dag 1 :
1 Korintiërs 1:10-17
  NBV

In de gemeente van Korinte kwam verdeeldheid. Leden van de gemeente dweepten eerder met mensen dan dat ze Christus volgden. Maar Jezus is niet verdeeld! En alleen Christus is voor je gekruisigd! Loop geen mensen achterna maar volg Jezus!

Dag 2 :
Jeremia 23:16-24
  NBV

De profeet Jeremia waarschuwt tegen valse profeten. Waar maken deze valse profeten zich schuldig aan? Wat is het risico als je naar hen luistert? En hoe zou je vandaag kunnen zien of een ‘profeet’, voorganger of leider goed of slecht is?

Dag 3 :
1 Johannes 2:18-28
  NBV

Johannes waarschuwt tegen ‘antichristen’ die tegen de waarheid van Gods Woord ingaan. Welke dwaalleer leer verkondigen zij? Hoe kun je jezelf wapenen tegen deze verkeerde leraars?

Dag 4 :
Openbaring 2:12-17
  NBV

De apostel Johannes schrijft in opdracht van Jezus een brief naar de gemeente van Pergamum. Hij waarschuwt die gemeente voor de valse leer van ‘Bileam’. Wat houdt deze leer in volgens deze brief? En waarom kan die leer zo fataal worden?

Dag 5 :
Johannes 17:15-23
  NBV

Jezus bidt voor eenheid onder zijn volgelingen. Dat gebed is voor de verschillende kerken een aansporing om die eenheid te zoeken. Kom je zelf wel eens in contact met christenen van andere kerken? Merk je dan veel verschil, of herken je dan veel bij elkaar?

Voorbeelden: Wat je leert over de kerk
Hierna lees je een aantal beelden. Wat zegt elk beeld je over kerkelijke eenheid of verdeeldheid? Kun je zelf nog een beeld toevoegen?
Een herder met drie schaapskudden – Een man die met een megafoon een opdracht geeft en vijf mensen die allemaal wat anders gaan doen – Een boetseerder die met zijn linker- en rechterhand twee verschillende vaasjes vormt – Twee mensen die elkaar een hand geven en elk een andere weg in slaan – Vier bruiden die allemaal zeggen dat ze met dezelfde man gaan trouwen.

Geschiedenis: Kerk door de eeuwen heen
De kerk is door de tijd heen erg veranderd. Kies een aantal periodes en schrijf op wat je van de kerk in die tijd weet, bijvoorbeeld: de tijd van koning David, de tijd van Paulus, de middeleeuwen, de tijd van je opa en oma, je eigen tijd. Waar liggen verschillen en waar overeenkomsten?

Praktijk: Een appèl voor eenheid
Het Gereformeerd Appèl is een groep mensen uit de Nederlands Gereformeerde Kerken, Christelijke Gereformeerde Kerken en Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt die zich willen inzetten voor onderlinge geloofsherkenning en kerkelijke samenwerking. Daarvoor organiseren ze gebedsbijeenkomsten en sturen ze doorgeefbrieven. Meer info staat op hun site. Wat vind je van zo’n initiatief? Zou jij willen werken aan kerkelijke eenheid? Hoe?

Onderzoek: Antwoorden zoeken bij je vragen
Over welke kerk zou je meer willen weten? Over welk onderdeel van de kerkgeschiedenis heb je vragen? Inventariseer de vragen die in je groep leven en bedenk hoe je aan antwoorden kunt komen, bijvoorbeeld door internet-onderzoek, interviews, raadplegen van een deskundige enz. Verdeel de taken en kom er volgende keer op terug.

Doelen:
Weten: De reden van kerkelijke verdeeldheid. Kenmerken van een goede kerk en (on)belangrijke verschillen. De eenheid die God wil. Zoeken naar eenheid en argumenten bij kerkkeuze.
Kunnen: Bidden om eenheid, met argumenten kiezen voor je gemeente. Verschil van mening kunnen taxeren in wel of niet belangrijk.
Motivatie: Ik verlang naar eenheid met iedereen die van Jezus houdt, want Hij bindt ons samen.

Aandachtspunten:
– Gebruik de verdiepingsteksten bij de les. Deze stof hebben jongeren eerder gehad. De stromingen kunnen helpen grip te krijgen op verschillen. Laat zien dat in een kerk soms meerdere stromingen zitten en dat het beeld niet altijd zwart-wit is.
– Bespreek waarom je belijdenis zou doen in deze gemeente, of waarom niet. Welke argumenten heb je?
– Laat zien dat er verschillende afstand is tussen de eigen gemeente en verschillende kerkgenootschappen en leg uit wat de verschillen zijn.
– Erken de moeite van verdeeldheid. Sluit af met een gebed om eenheid onder ieder die oprecht Jezus volgt.

Leider:
Verschil tussen kerken is een belangrijk onderwerp. Verken hoe het ligt bij de groep. Waar zitten pijnpunten? Geef ruimte om uit te spreken en te verkennen. Het antwoord hoeft niet gelijk gegeven te worden, maar help in de zoektocht. Erken de pijn die verdeeldheid (onder vrienden en in families) kan geven.

Voorkom dat de les alleen gaat over verschillen en strijd. De kerk is ook een wonder van God. Grijp zo nodig terug op les 11.