Sluiten

Belijdenisboek hfst 1

Openbare geloofsbelijdenis: jouw jawoord

Dag 1 :
1 Johannes 3:1-3
  NBV

God heeft jou zo lief dat Hij zijn eigen Zoon overgaf aan de kruisdood om jou tot zijn kind te maken. Zie je in die liefde Gods grote verlangen naar jou? Hoe zou jij in jouw leven willen antwoorden op de liefde van God?

Dag 2 :
Filippenzen 3: 7-16
  NBV

Paulus heeft het sterke verlangen Christus steeds beter te leren kennen. Herken je dat verlangen bij jezelf? Wat zou je kunnen doen om dat verlangen nog sterker te maken?

Dag 3 :
Jakobus 1:5-8
  NBV

Waarmee vergelijkt Jakobus iemand die maar blijft twijfelen? Twijfel je zelf wel eens? Wat zou je kunnen doen om je twijfel te overwinnen?

Dag 4 :
Marcus 8:34-37
  NBV

Het volgen van Christus is niet altijd gemakkelijk! Vind jij dat je grote offers moet brengen als je kiest voor het geloof in Christus? Wat zou Jezus bedoelen met vers 36?

Dag 5 :
Marcus 8:38
  NBV

Durf je voor je geloof uit te komen? Durf je te laten zien dat je bij Christus hoort? Heb je dat wel eens gedaan? Wat voor reacties kreeg je? Hoe zou je angst om te getuigen kunnen overwinnen?

Vergelijk: Gods belofte en jouw belofte
Maak twee kolommen op een whiteboard of vel papier. Links schrijf je wat God belooft aan jou, rechts wat jij aan God gaat beloven. Vergelijk de kolommen. Wat valt je op?

Rollenspel: Waarom zou je?
Twee personen voeren een gesprek. Persoon 1 weet zeker dat hij belijdenis wil doen, persoon 2 twijfelt ernstig. Bedenk eerst in twee groepen argumenten voor de personen en doe daarna het gesprek. Na afloop bespreek je het rollenspel. Zijn de uitspraken overtuigend?

Gemeenteopdracht: Samen groeien
Bedenk wat kerkenraad en gemeente kunnen doen om jullie te helpen naar je keuze toe te groeien. Schrijf dat in een brief aan de kerkenraad of maak er een stukje voor het kerkblad van. Bedenk ook wat jullie zelf voor de gemeente en kerkenraad kunnen betekenen. In de bijlagen van het Belijdenisboek vind je suggesties. Tip: Geef een kopie daarvan aan de kerkenraad.

Les 1

Doelen:

Weten: Wat je belooft bij belijdenis doen, betekenis van gebed bij geloven, belijden in de kring van kerk, geschiedenis en gezin.

Kunnen: Eigen motivatie of vragen verwoorden, doelen stellen voor dit jaar

Motivatie: Gods liefde blijkt bij mijn doop, in mijn leven. Dat inspireert me tot reageren.

Aandachtspunten:

Geef ruimte voor gevoelens, twijfels en vragen. Zoek niet gelijk naar antwoorden maar daag uit deze samen te gaan zoeken de komende tijd.

Benoem expliciet: openheid en vertrouwen, de bereidheid te groeien, dat je elkaar als broers en zussen krijgt, positieve inbreng van jongeren en dank daar samen voor.

Laat de jongeren hun groeidoelen opschrijven en bewaren. Kom er in de loop van het jaar geregeld op terug.

Eigen inbreng jongeren afspreken en rooster opstellen.

 

Leider:

Zorg dat je op de hoogte bent van de levenssituatie van jongeren. Start met een ‘individueel ’ 10 min. gesprekje’ na de les om gericht te vragen naar mogelijke moeite, lastige gezinssituatie en dergelijke.

Lees de bijlagen kerkenraad / gemeente en belijdeniscatechisanten van het Belijdenisboek. Kies wat je daarvan in praktijk brengt met de groep.

Bij ontwikkeldoelen kun je inbrengen: persoonlijk bijbellezen en bidden. De weekagenda kan stimulans zijn. Spreek af of je die gaat volgen en hoe je elkaar kunt stimuleren. Wat willen jongeren leren over bidden? Maak van deze twee items een terugkerend onderwerp. De relatie naar God toe wordt hier wel door gekenmerkt. Wie belijdenis gaat doen moet leren bijbellezen en bidden in zijn leven te integreren en goede gewoontes leer je door langdurig trainen.