Sluiten

Belijdenisboek hfst 20

En nu verder...

Dag 1 :
Prediker 11:7-12:1
  NBV BGT

Jong zijn is een geschenk van je Schepper. Geniet van het goede dat God je geeft. Voordat je het weet, is je jeugd voorbij! Prediker zegt er ook bij: besef wel dat God je aan zijn oordeel onderwerpt. Waarom zou hij dat erbij zeggen? Kun je dan nog wel genieten?

Dag 2 :
Romeinen 8:12-17
  NBV

Door het geloof in Jezus Christus mag je voor altijd kind van God zijn. De heilige Geest helpt je om God echt als je Vader te zien. Als kind van God mag je uitzien naar de erfenis die je krijgt: voor altijd in Gods heerlijkheid leven.

Dag 3 :
Lucas 14:25-35
  NBV

Jezus volgen betekent dat je je eigen kruis op je rug neemt. Wat zou Jezus bedoelen als Hij zegt dat je moet breken met je vader en moeder enz.? Zijn er mensen of dingen in jouw leven die jij belangrijker vindt dan Jezus?

Dag 4 :
Jakobus 4:13-17
  NBV

Je kunt soms vol zitten met grote plannen. Jakobus zegt: je weet niet eens hoe je leven er morgen uitziet. Betekent dat dat je geen plannen of idealen mag hebben? En als God jouw leven heel anders leidt dan jij zelf wilt…. Zou je dat van God kunnen aanvaarden?

Dag 5 :
Hebreeën 12:1-3
  NBV

Een sterke aansporing om het vol te houden op de weg van het geloof. Het is een wedstrijd waarin je alles op alles moet zetten. Houd je blik op Jezus gericht. Wat was de motivatie van Jezus om het vol te houden? Wat zou je zelf kunnen doen om het vol te houden?

Inventariseren: De waarde van het geloof
Hieronder staan een aantal situaties. Bekijk ze op twee manieren: 1. Als je niet gelooft; 2. Als je gelooft dat je kind van God bent. Hoe reageer je en welke conclusie trek je?
Situaties: Ik doe boodschappen; Ik zak voor mijn examen; Ik krijg een baan; Ik maak een wandeling; Ik ben ziek

Bijbel en les: De God van je leven
Lees Psalm 139. Past hij bij de les? Leg uit. Kies het vers wat je het meeste aanspreekt en deel dat met iemand uit de groep.

Praktijk: Volharding
Hoe houd je het vol om te leven als kind van God? Om te blijven geloven? Geef elkaar tips.
Suggestie: Deel ansichtkaarten rond en laat de jongeren voor hun buurman gericht een tip of bemoediging opschrijven. (Stille ronde). Geef de kaart in een gesloten envelop aan elkaar of verstuur ze binnen een week.
Lees de info over volhouden in je geloof uit de bijlage voor jongeren achterin het Belijdenisboek.

Doelen:
Weten: Je bent voor God kostbaar, Hij had zijn Zoon voor je over. Jezus roept op tot volgen. Je moet keuzes maken. God heeft een plan met je leven. Volhouden hoort bij geloven.
Kunnen: Keuzes maken op grond van geloof. Gods plan met je leven ontdekken. Jezus volgen alledag. Samen geloven met anderen.
Motivatie: Ik heb Gods liefde leren kennen, Jezus is mijn redder en de Geest geeft me elke dag geloof. Ik houd van God en wil leven als zijn kind.

Aandachtspunten:
– Deze les vat samen wat je leerde dit jaar. Koppel het aan persoonlijke doelen en keuzes. Kijk terug op dit jaar, geniet van groei en dank God. Twijfel niet als er verbeterpunten blijven. Belijdenis doen is niet een examen maar een uitgangskeuze. Je kiest voor een leven lang met God en dat blijft strijden en groeien.
– Het plan van God met je leven is een thema om persoonlijk uit te werken. Laat de groep dat persoonlijk voor zichzelf uitspreken. Stuur niet.
– Gebruik de verdiepingstekst over Gods leiding. Kan jongeren echt helpen.
– Dank God voor elkaar en voor dit jaar. Vraag een zegen over komende plannen.

Leider:
Neem tijd voor evaluatie (wat je er van vond) en reflectie (koppeling met je eigen leven).

Maak plannen, niet alleen voor de belijdenisdienst (kan beter in een aparte volgende bijeenkomst) maar ook voor volhouden in geloof. Gaat de groep volgend jaar op bijbelstudie? Plan je een reünie met bemoediging in de herfst?

Zorg voor inbedding van de groepsleden in de gemeente. Waar willen ze volgend jaar hun plek innemen? De bijlagen van het Belijdenisboek geven verschillende tips.