Sluiten

Belijdenisboek hfst 10

Geloof en uitverkiezing

Dag 1 :
Efeziërs 2:1-8
  NBV

Paulus laat duidelijk zien dat je redding helemaal afhangt van Gods genade. Jij was dood door je zonden, je verdiende Gods oordeel. Je redding door Christus is helemaal aan Gods liefde te danken!

Dag 2 :
Efeziërs 1:1-6
  NBV

God heeft het besluit van de uitverkiezing al genomen voordat Hij de wereld schiep. Als jij door jouw geloof weet dat je Gods kind bent, heeft dat te maken met dat besluit van God. Gods liefde voor jou was er al voordat jij bestond! Wat betekent dat voor jou?

Dag 3 :
Romeinen 8:28-30
  NBV

Paulus vertelt in deze verzen over het grote plan dat God met zijn kinderen heeft. Welke stappen kun je in dat plan zien? Waar begint het mee en waar loopt het op uit? En welke zekerheid mag je in dit leven hebben, als je weet dat God jou uitgekozen heeft?

Dag 4 :
2 Petrus 1:3-11
  NBV

Uitgekozen zijn betekent niet dat je onverschillig kunt worden: ‘als God mij heeft uitgekozen, komt het allemaal vanzelf wel goed’. Petrus roept je op je verkiezing waar te maken (vs. 10). Wat zou hij daarmee bedoelen? En hoe zou je die verkiezing waar kunnen maken?

Dag 5 :
1 Petrus 3:13-17
  NBV

God kiest uit en geeft geloof. Daarbij schakelt Hij mensen in. Misschien wil Hij jou wel gebruiken om te getuigen van Hem. Je hoeft je daarbij niet af te vragen of God iemand heeft uitgekozen of niet. Je mag gewoon het evangelie doorvertellen! Durf jij te getuigen?

Praktijk: Uitverkiezing anders
Vind je uitverkiezing moeilijk te begrijpen? Doe de volgende opdracht: Neem twee papieren. Op het eerste schrijf je: ‘Volg Mij.’ Dat hang je boven de deur. Eén van je groep hangt aan de andere kant van de deur het andere papier. Daarop staat: ‘Ik heb je uitgekozen.’ Loop nu naar buiten door het bordje ‘Volg Mij’ te volgen. Twijfel je eraan of je wel echt geroepen bent? Draai je om en lees wat er aan die kant op de deur staat. Wanneer in je leven hoor je ‘Volg Mij’?

Verwoorden: Dordtse Leerregels
Splits de groep op in duo’s. Verdeel onder de tweetallen van de Dordtse Leerregels hoofdstuk 1 de artikelen: art. 1, 2; art. 3, 4, 5; art. 7; art. 9, 10; art. 11, 13. Vat het samen in eigen woorden en vertel elkaar daarna wat je gelezen hebt. Welk artikel vind je het mooist en waarom?

Reflectie: Je eigen geloof
Hoe staat het met je eigen geloof? Heeft God je geroepen? Hoe? Ben je door God uitverkozen? Hoe weet je dat? Denk na over deze vragen en praat erover met God in persoonlijk gebed. Heb je vragen of twijfels? Bespreek het in je groep. God geeft jullie aan elkaar om samen te groeien in geloof!

Praktijk: Zingen bij problemen
Als geloven moeilijk is, moet je erover zingen. Ben je het daar mee eens? Zoek dan een paar mooie lofliederen en zing die samen voor God. Tip: Je kunt ook met youtube meezingen.

Film: Abraham, gekozen, geroepen
Bekijk de introductiefilm over Abraham. Wat zijn de vragen van Abraham? Wat leer je van zijn voorbeeld?

Doelen:
Weten: Geloof is een geschenk van God. God kiest mensen uit. De uitverkiezing is van eeuwigheid. Door Jezus te volgen wordt je zeker: God kiest mij uit.
Kunnen: Niet zelf je geloof willen regelen maar vertrouwen dat God je geloof geeft. Je overgeven aan Gods plan en kiezen.
Motivatie: Ik ben blij en dankbaar: God heeft mij geroepen. Hij kiest mij uit en ik wil vol vertrouwen gehoorzaam luisteren.

Aandachtspunten:
– De uitverkiezing niet behandelen als een lastig item, maar in verwondering: God kiest, hoe is het mogelijk. Iedereen die zijn belofte hoort mag ze aannemen. Deze accentverschuiving bereik je ook door de verkiezing te plaatsen in het hele heilsplan: Uitverkiezing staat tegenover zondeval. Mensen kiezen tegen God, God kiest wel de mensen. Ontdek de verschillende intenties.
– Vraag na in hoeverre jongeren weet hebben van bevindelijke stromingen (familie?). Zo nodig breder ervaringen laten delen en bespreken.
– Leg uit dat wie verkiezing oneerlijk vindt, zich oordelend opstelt boven God. En was dat niet de fout van het paradijs, dat mensen meer dan God wilden zijn?

Leider:
Uitverkiezing is praten over Gods reddende liefde. Je kunt die beleving versterken door een onverwacht vierend element in de les te brengen: een traktatie bijvoorbeeld. Leg uit waarom je dat doet en wees samen blij met God. Sluit dit leselement af met een loflied of luisterlied.

Nog een manier om jongeren de vreugde van Gods verkiezende liefde te laten ervaren: Kies voor ieder een bemoedigende bijbeltekst, schrijf die op een ansicht en deel de kaarten persoonlijk uit. Voorlezen kan, maar privé houden is ook een optie, zorg dan voor een gesloten envelop. (Kies geen teksten met verborgen agenda, maar enkel teksten met aanbod van genade en liefde).

Reminder: blijft persoonlijk bijbellezen en bidden een vaste gewoonte? Scherp zo nodig doelen aan en stimuleer elkaar.